Rejsevilkår

Rejs trygt med os!

Almene rejsevilkår

AnfieldTravel drives af L4 Event AB og følger de almene vilkår og regler for pakkerejser som Konsumentverket og Svenska Rese -og Turistindustrins Samarbetsorganisation anbefaler. Derudover har vi statslig rejsegaranti hos kammarkollegiet, hvilket er et krav når man arrangere pakkerejser.

De særskilte rejsevilkår som ses nedenfor er særskilte vilkår for AnfieldTravel og disse erstatter modsvarende bestemmelser i de almene vilkår.

Særskilte rejsevilkår

Aftalt arrangement/formidling

Rejserne er arrangerede/formidlede af AnfieldTravel i samarbejde med lokale agenter og andre leverandører.

Den hovedrejsende er den person som booker rejsen og dermed indgår aftalen med AnfieldTravel. Den hovedrejsende er betalingsansvarlig for hele bookningen. Alle ændringer og eventuel afbestilling skal gøres af den hovedrejsende. Eventuel tilbagebetaling ved afbestilling sker til den hovedrejsende. Den hovedrejsende har ansvaret for at give AnfieldTravel de rigtige kontaktinformationer, så at denne kan kontaktes med vigtig information. Den hovedrejsende har ydermere ansvaret for at videregive vigtig information til de medrejsende.

Bookning og betaling

Rejse/billetter betales i forbindelse med bookningen. Den bestilte rejse bekræftes og garanteres først i det øjeblik indbetalingen af depositum på 1000 kr. Pr. Rejsende er sket, senest 10 dage efter bookningen. Gennem indbetalingen bekræfter den rejsende at denne accepterer skriftlige vilkår. Aftalen er bindende når betalingen er godkendt. Den fulde betaling skal være betalt til AnfieldTravel senest 60 dage inden afrejse. Pakke med check in efter 2022-03-01 skal vaere betalt 2021-12-31

Billetter

AnfieldTravel bærer ikke ansvaret for om nogen begivenheder bliver flyttet eller aflyst. Ved et aflyst arrangement er kunden berettiget til at få pengene retur. Ved flytning af kampdagen gælder den købte billet i stedet til den nye kampdag. Hvis noget uforudset skulle ske som medfører at AnfieldTravel ikke lykkes med at levere billetterne, tilbydes de rejsende fuld tilbagebetaling af den bookede pakkerejse.

AnfieldTravel bærer intet ansvar for gæster der bliver afvist/smidt væk fra stadion grundet dårlig opførsel eller som ikke overholder arrangementets regler og restriktioner. Det er de rejsendes eget ansvar at sætte sig ind i de gældende regler om opførsel ved hvert arrangement.

De købte billetter må ikke sælges eller videregives til anden part end de/den person/personer der er godkendt af AnfieldTravel.

Rejsedokumenter

Den rejsende er forpligtet til at kontrollere samtlige rejsedokumenter når disse modtages og straks kontakte AnfieldTravel ved eventuelle fejl. Rejsedokumenterne modtages samtidig med betaling og bookingbekræftelse.

Forsikringer

Den rejsende er selv ansvarlig for eventuelle person -og rejseforsikringer.

Afbestilling

Som udgangspunkt kan vores rejser ikke afbestilles. Ønskes mulighed for afbestilling ved bestilling af rejse bedes I kontakte os for et alternativ. Ved eventuel aflyst eller rykket kamp gælder kampbilletten til den nye kampdag. Det er som udgangspunkt ikke muligt at ombooke eller afbestille hotellet. 

Pas og eventuelt visum

Den rejsende har ansvaret for at han/hun er indehaver af godkendt og gyldigt pas, samt øvrige dokumenter som er nødvendige for den rejsende.

For nordiske borgere kræves der ikke visum for indrejse i Storbritannien. Dog skal alle rejsende fremvise gyldigt pas.

Den rejsende har ansvaret for att kontrollere ev karrantaenekrav, vaccin-krav etc for indrejse i U.K.

Transport

AnfieldTravel håndterer ingen fly -eller bådtransport og har ej hellere ansvaret for dette eller eventuelle hændelser forårsaget af disse. Den rejsende bærer selv ansvaret for at holde sig opdateret med eventuelle ændringer som kan påvirke transporten.

Trykfejl

AnfieldTravel tager forbehold for eventuelle trykfejl samt pris -og programændringer.

Reklamationsfrist

Klager som ikke kan udbedres på det givne sted eller på det aktuelle tidspunkt skal sendes ind som reklamation indenfor 10 dage fra rejsens afslutning. Dette skal gøres på skrift. Reklamationer modtaget efter endt frist behandles ikke. AnfieldTravel kompensere ikke for sager som AnfieldTravel ikke er ansvarlige for.

Force majeure

Både AnfildTravel og den rejsende har ret til at bryde den indgåede aftale, hvis der efter aftalen er blevet bindende indtræffer naturkatastrofer, krigshandlinger, generel strejke eller anden indgribende hændelse på eller i nærheden af rejsemålet, som væsentligt påvirker gennemførelsen af rejsen eller forholdende på rejsemålet på det tidspunkt, hvor rejsen skal forekomme. Hvis den rejsende eller AnfieldTravel bryder aftalen med støtte af denne bestemmelse, har den rejsende ret til tilbagebetaling af det fulde indbetalte beløb. Hvis AnfieldTravel bryder aftalen med støtte af denne bestemmelse har den rejsende ikke ret til skadeserstatning.

Vurderingen af hvorvidt en sag skal betragtes som ovennævnte, vil blive lavet med henblik til officielle erklæringer fra de svenske og internationale myndigheder.